زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جانباز

اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان #عباسیه #اشتری_اصفهانی

رتبه والای جانبازان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان بُود بر دیدۀ اهل نظر مأوای جانبازان . چه بتوان گفت در اوصاف این گردان شیر اوژن نداند غیر حق، کسبیشتر

دسته بندی درختی