زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جان_اوسته_گرچه_قیلام_فریاد_و_داد_الهی

جان اوسته گرچه قیلّام ، فریاد و داد الهی #رضویه #سعدی_زمان

زبانحال حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . جان اوسته گرچه قیلّام ، فریاد و داد الهی جان ویرمرم گَلینجه ، اوغلوم جواد الهی . . پابند درد هجرم یوخ وصل، بی طبیبم گُلبیشتر

دسته بندی درختی