زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جان_دوشوب_تنگه_فلک_جانیم_الیمدن_گیتدی

جان دوشوب تنگه فلک جانیم الیمدن گیتدی #فاطمیه #هدایت_تبریزی

زبانحال حضرت علی ( ع) در فراق فاطمه ( س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #هدایت_تبریزی . جان دوشوب تنگه فلک جانیم الیمدن گیتدی یانیرام سوگل جانانیم الیمدن گیتدی . دختر خیر بشر خیر نساء خیر کثر همدمیم کوثر قرآنیمبیشتر

دسته بندی درختی