زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جبرئیل_آمد_شتابان_بر_زمین

جبرئیل آمد شتابان بر زمین

#فرشتگان_در_قتلگاه #جبرائیل_در_قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حجةالاسلام نیر تبریزی . جبرئیل آمد شتابان بر زمین از فراز عرش رب العالمین . دید صحرائی سراسر لاله زار ارغوان در وی قطار اندر قطار . چهرهبیشتر

دسته بندی درختی