زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جبرییل_امین_گلدی_او_گون_کرب_و_بلایه

جبرییل امین گلدی اوگون کرب وبلایه #قتلگاه #لاادری

#فرشتگان_در_قتلگاه #جبرائیل_در_قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . شاعر ؟؟؟؟ . جبرییل امین گلدی اوگون کرب وبلایه گوردی ییخلوبدور یارالی قانلی منایه . شهپرلرینی روح الامین آچدی هوایه سالدی یارالی پیکرینونبیشتر

دسته بندی درختی