زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جده_سادات_جهان_فاطمه_دور_فاطمه_دور

جدّۀ سادات جهان فاطمه دور فاطمه دور #فاطمیه #معزی_اردبیلی

در مقام زهرای مرضیه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . جدّۀ سادات جهان فاطمه دور فاطمه دور فخر زنان زیب جنان فاطمه دور فاطمه دور . . کیم ایده قرآنی مرور فاطمه نی یاخشى تانور شأنینه خلاقبیشتر

دسته بندی درختی