زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جدیوی_یابن_الحسن_قوم_ظلام_ئولدوردولر

جدّیوی یابن الحسن قوم ظُلام ئولدوردولر #سعدی_زمان

ورود به ماه محرم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . جدّیوی یابن الحسن قوم ظُلام ئولدوردولر دعوی دین ایتدیلر امّا امام ئولدوردولر قوم ظُلام ئولدوردولر . . اهل کوفه عالم امکانی محزون ایتدیلر قلببیشتر

دسته بندی درختی