زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جسملره_جاندی_سلیمانیمیز

جسملره جاندی سلیمانیمیز #قاسم_سلیمانی #رسول_بابایی

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رسول بابایی (شاهد زنجانی) جسملره جاندی سلیمانیمیز جانیله جاناندی سلیمانیمیز . سسلدی حیدر آدینی روزوشب حیدره مهماندی سلیمانیمیز . کرببلابیشتر

دسته بندی درختی