زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جهان_خرم_شد_از_میلاد_جانان

جهان خرم شد از میلاد جانان #رضویه #بیدق_داری

مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . جهان خرم شد از میلاد جانان ز یمن مقدم شاه خراسان . نگاه معنوی باید که بیند رود نور از مدینه تا به کیوان . فتاده برقی از او در دلبیشتر

دسته بندی درختی