زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جوادیه_شعاع_تبریزی

ظلمیله جواد الائمه نی، امّ فضل مسموم ایدوب بو گون #جوادیه_شعاع_تبریزی

شهادت امام جواد (ع) ـــــ مرحوم حاج غلامعلی شعاع تبریزی ـــــ ظلمیله جواد الائمه نی، امّ فضل مسموم ایدوب بو گون یاندروبدی زهریله قلبینی، کائناتی مغموم ایدوب بو گون نه یوزیله بولمم او بی وفا، بو جفالره جرأت ایلدی معتصمبیشتر

دسته بندی درختی