زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جواد_تفویضی

میلاد علیست قلّه عدل و ادب #حیدریه

میلاد علیست قلّه عدل و ادب
برخی به عبادتند و برخی به طرب
من آب به دیدگان و آتش بر لب
یادآور آفتاب پیچیده به شب
.
#جواد_تفویضی
#حیدریه_مدح
#حیدریه_میلادیه
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

دسته بندی درختی