زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جوشدی_کوثر_داشدی_چایلار_باغدا_گوللر_گوزل_اولدی

جوشدی کوثر داشدی چایلار باغدا گوللر گوزل اولدی #بیدق_داری #حضرت_معصومه

میلادیه حضرت معصومه (س) . ✍️ زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . جوشدی کوثر داشدی چایلار باغدا گوللر گوزل اولدی گوئیا اسدی نسیمِ تازه صبحِ ازل اولدی . شهر یثرب لطف حقدن لاله زار اولدی گئیدی یاشیل کوینگبیشتر

دسته بندی درختی