زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جوشنی_از_زخم_بر_تن_اشک_افشان_ذوالجناح

جوشنی از زخم بر تن، اشک افشان ذوالجناح

ذوالجناح . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سید عبدالله حسینی . جوشنی از زخم بر تن، اشک افشان ذوالجناح بازگشت آشفته یال از گرد میدان ذوالجناح . تا برد از قتلگاه گل خبر بر خیمه ها یال را تر کرد با خون شهیدان ذوالجناح بیشتر

دسته بندی درختی