زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:جوشور_ساغردن

جوشور ساغردن می اطهردن #حیدریه #مصیبی_تبریزی

«غدیریه» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی . جوشور ساغردن می ِ اطهردن خرابم جام عشق ساقی کوثردن . آلار دلبردن همان می لردن کیم آلسا جیرۀ عشقین خود حیدردن . الده پیمانه دیلده شکرانه سسلنر عاشقبیشتر

دسته بندی درختی