زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حاجی_صمد

گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان #پندیات #مختار_وطن_پرست

ماجرای موسی و شبان . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان ایلیوب بو سوزلری ورد زبان . ای منیم پرودگاریم هارداسان هارداسان ای تاجداریم هارداسان . هارداسان ای نِی ده کی ناییمبیشتر

دسته بندی درختی