زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حارثین_جفاسی_یا_رب_عالمی_فغانه_گتدی

حارثین جفاسی یا رب عالمی فغانه گتدی #غمکش

طفلان مسلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم غمکش . حارثین جفاسی یا رب عالمی فغانه گتدی شاهد اول بیزی بو ظالم آه و الامانه گتدی . . یاندی قلبیمیز الهی شعله و شرار غمدن گویلره اوجالدی دود آه آتشین ستمدن انتقامبیشتر

دسته بندی درختی