زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حافظ_سنگر_ما_بود_سلیمانی_رفت

حافظ سنگر ما بود سلیمانی رفت #قاسم_سلیمانی #علی_شهودی

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی شهودی . حافظ سنگر ما بود سلیمانی رفت عاشق رهبر ما بود سلیمانی رفت . شیر لشکر شکن و پنجه ی قهار سپاه مالکِ اشتر ما بود سلیمانی رفت . تیغبیشتر

دسته بندی درختی