زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حجت_دوم_حق_وارث_طاهادی_حسن

حجّت دوّم حق وارث طاهادی حسن #حسنیه #انور_اردبیلی

حالات امام حسن(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . حجّت دوّم حق وارث طاهادی حسن جانشین شه مردان شه والادی حسن خلف ارشد صدّیقۀ کبرادی حسن صدف بطن بتولین اوّلین گوهریدور عرش گواشواره سی آغوش نبیبیشتر

دسته بندی درختی