زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حدریه_مدح

ای ابر مرد تمامِ عصرها #حیدریه #امانی_اردبیلی

مثنوی غم نامه حضرت علی(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علیرضا امانی مجد اردبیلی . ای ابر مرد تمامِ عصرها ای لِوایت افتخار نصرها . ای بلند آوازه ی ، آوازها نام مشکل گشای رازها . یاعلی ای پادشاه انس و جانبیشتر

دسته بندی درختی