زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حر_بن_ریاحی_دور_آدیم_چوخدی_گناهیم

حُر ابن ریاحی دور آدیم چوخدی گناهیم

توبه جناب حُرّ . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد رضا صادقی . حُرّبن ریاحی دور آدیم چوخدی گناهیم سندن صورا بوچولده داخی یوخدی پناهیم . من سد ائلدیم عترتیوه راه فراتی من لرزیه سالدیم هامی اطفال و بناتی الله منهبیشتر

دسته بندی درختی