زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسد

الله نولی درمان دل بیماره گلیدی #پندیات #هدایت_تبریزی

پندیات رمضانیه . ✍️ زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هدایتی تبریزی . الله نولی درمان دل بیماره گلیدی گویلوم آغاجی رشد ایلیوب باره گلیدی . یوخسوللاری یوخ یوخلیان حالیم پوزولوب دور لعنت زر و سیم و در و درباره گلیدی بیشتر

او کس که دائم ایدر ادّعای انسانی #تائب_تبریزی

مَنٌ عَرَف نَفَسهُ فَقَد عَرفَ رَبَّه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . او کس که دائم ایدر ادّعای انسانی گرکدی اولمیا اوندا هوای حیوانی . دیوبدی حضرت مولی المُوَحّدین علی موحّدینه گوزل طرزیله بوبیشتر

دسته بندی درختی