زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسنیه_دلکش_زنجانی

ای اسمی حسن جمالی احسن #حسنیه_دلکش_زنجانی

میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ….. مرحوم احمدرمضانی (دلکش زنجانی) ….. ای اسمی حسن جمالی احسن افعالی گوزل کمالی احسن نیکو سیر و خصالی احسن در نزد خدا جلالی احسن مولا او قدملرین مبارک ای جان دل بتولبیشتر

دسته بندی درختی