زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسنیه_رمضانی_خاکی

ای جگری پارچالانان حسن جان #حسنیه_رمضانی_خاکی

شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . روح الله رمضانی . #سبک_ای_منی_آواره_قویان . ای جگری پارچالانان حسن جان گل کیمی رنگی سارالان حسن جان . . . ای گجه یاری اوجالان نواسی حسن جان ظلم ائلینبیشتر

ای گل گلزار عدن #حسنیه_رمضانی_خاکی

میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام   روح الله رمضانی ای گل گلزار عدن مفخر هر عصرو زمن نام شریف تو مولا گشته مارا نقل دهن جانم حسن جانم حسن ای جان و جانانم حسن (2) مست می جام توام مرغ رام بام توام از ازل تا روزبیشتر

ای گل زهراحسن بنددل طاهاحسن #حسنیه_رمضانی_خاکی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام   روح الله رمضانی ای گل زهراحسن بنددل طاهاحسن جدی پیغمبرکیمی عالملره مولا حسن سن امیرماسواسن بنددل زهراوجان مصطفاسن کائناته رهنماسن چشم وچراغ دودمان مرتضاسن مقدموه جانبیشتر

اولدی آنادان شه والا حسن #حسنیه_رمضانی_خاکی

میلادیه امام حسن (ع)     رمضانی (خاکی) اولدی آنادان شه والا حسن زینت کاشانه زهرا حسن نوردل سید بطها حسن یعنی جگر گوشه طاها حسن گل یایاقینان گویه قوزاندی نور فاطمه نی ایلدی غرق سرور باخدی آناسی رخ دلجوسینه گهبیشتر

دسته بندی درختی