زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسنیه_محمدی_ولایی

ای کریم آل طه #حسنیه_محمدی_ولایی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام #فارسی_ترکی   حاج رضا محمدی ولایی #ترکی ای کریم آل طه ای جمالی گوندن زیبا ای گل گلزار زهرا ای هامی دنیایه مولا یوخدی تایون بی همتاسن – چشم و چراغ زهراسن جودیدهبیشتر

دسته بندی درختی