زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسن_آخوندی

بارالها من در این غربت غریب افتاده ام #کاظمیه #حسن_آخوندی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی حسن آخوندی . بارالها من در این غربت غریب افتاده ام در کمند روزگار پر فریب افتاده ام . همچو صیدی در قفس محبوس صیاد دغل بسته بر زنجیر خصمبیشتر

الهی آمدم سویت دگر بار #مناجات #حسن_آخوندی

مناجات کربلایی حسن آخوندی الهی آمدم سویت دگر بار به آهی سینه سوز و چشم خونبار نموده توبه و توبه شکستم نه یکبار و دو باره بلکه صد بار به درگاه تو باز آورده ام رو دو دستی بر دعا زار و دل افکار به دو شم کوله باری از گناهانبیشتر

دسته بندی درختی