زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسن_ای_سینمون_گلی

حسن ای سینمون گلی #حسنیه #متقی_تبریزی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام #گریزبه کوچه بنی هاشم (ع) … حاج محمد متقی تبریزی … حسن ای سینمون گلی آناسی زهرایه سویگلی طراوتیندن سالوب اوغول صورتون یاس و سنبلی یات اوغول یات من سنه قربان بئلهبیشتر

دسته بندی درختی