زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسن_نشانی_سریه_جانی

حسن نشانی سریه جانی جمالی آلقان جوان بالام وای #قاسمیه #آسال_اردبیلی

زبانحال مادر حضرت قاسم(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی نوید آسال اردبیلی . حسن نشانی سریه جانی جمالی آلقان جوان بالام وای باشی بلالی الی حنالی شهید قرآن جوان بالام وای . بالام یخیلدی اورک سیخیلدی آنونبیشتر

دسته بندی درختی