زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینجان_روز_میلادین_تواریخه_برابردی

حسینجان روز میلادین تواریخه برابردی #حسینیه #واصف_مرندی

میلاد حضرت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #واصف_مرندی . حسینجان روز میلادین تواریخه برابردی گجه سی لیله الاسرا گونی ما فوق محشردی . ملکلر اولدی مشتاقین گدیب معراجه قنداقین یوخویدی مثل و مصداقینبیشتر

دسته بندی درختی