زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینه_هر_او_کسون_قلبیده_محبتی_وار

حسینه هر او کسون قلبیده محبتی وار #حسینیه #انور_اردبیلی

مقبل و محتشم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . حسینه هر او کسون قلبیده محبتی وار ایکی جهاندا سرافرازدور جلالتی وار . خلوصیله اولوب هرکیم اونا پناهنده نقدری واردی جهان ئولمیوب قالوب زنده . سعادتهبیشتر

دسته بندی درختی