زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینه_یثربی_تنگ_ائتدی_آل_بوسفیان

حسینه یثربی تنگ ائتدی آل بوسفیان #خروج_مدینه #انور_اردبیلی

حالات خروج از مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . حسینه یثربی تنگ ائتدی آل بوسفیان قالانمادی وطننده امام کون و مکان . زبسکه توطئه ائتمشدی فرقۀ ظلام مدینه امن دگولدی گرک چخیدی امام . یریبیشتر

دسته بندی درختی