زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینون_اهل_و_عیالیله_مکه_دن_چیخدی_یا_رسول_الله

حسینون اهل وعیالیله مکه دن چیخدی یارسول الله #رمضانی_خاکی

خروج از مکه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج روح الله رمضانی . حسینون اهل وعیالیله مکه دن چیخدی یارسول الله گوزی یاشلی غملی حالیله مکه دن چیخدی یارسول الله یارسول الله(2) . یانیندیدی اکبروقاسم ایلموردی دردوغمیبیشتر

دسته بندی درختی