زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینیه_صلوات

فاطمه اوغلونا وابسته دی جمله حرکات – #حسینیه #جائد_زنجانی

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ? فاطمه اوغلونا وابسته دی جمله حرکات اونا وابسته دی عالمده کی سیّار و ثُبات یاز حسین آدینی قوی عالمی دوتسون برکات لحن و گفتاریده ذکر ایله صفالی کلماتبیشتر

کربلا شاهی قیام ایلیوب از بهر صلات – #حسینیه #جائد_زنجانی

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ? کربلا شاهی قیام ایلیوب از بهر صلات حقه خاطر بویوروب لا تَخَف ایدل ز ممات اولمیوب هیچ کیم اونون تک بلی صاحب درجات ایستیورسن اولاسان حشریده گر اهل نجاتبیشتر

گون تاپوب نور جمالیندن حسینون جلوات – #حسینیه #جائد_زنجانی

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ? گون تاپوب نور جمالیندن حسینون جلوات پاک آدین ذکر ایله هر لحظه ده اخذ ایت حسنات ایستوسن حفظ اولاسان دهریده از هر نقمات یا که عاید اولا احوالیوه بی حدبیشتر

دسته بندی درختی