زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسینیه_ژولیده_نیشابوری

کشتن عاشق به جرم عاشقی دشوار نیست #حسینیه_ژولیده_نیشابوری

مظهر شجاعت ، حضرت امام حسین (ع) .. .. .. مرحوم ژولیده نیشابوری .. .. .. کشتن عاشق به جرم عاشقی دشوار نیست هرکه عاشق شد برایش سرسپردن عار نیست .. میثم تمار را نازم که می گفت این سخن سر فرازی بهر عاشق جز فراز دار نیست بیشتر

یا رب به ما تو قدرت ترک خطا بده #مناجات_ژولیده_نیشابوری

مناجات . . مرحوم ژولیده نیشابوری . . یا رب به ما تو قدرت ترک خطا بده توفیق بندگی بدون ریا بده . از بحر بی کرانه الطاف خویشتن بر آنچه لایقیم به ما ای خدا بده . از ما بگیر کینه و کبر و حسد ولی بر ما صفای باطن و صدق و صفابیشتر

دسته بندی درختی