زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_آنگه_که_داد_از_دست_یار_و_یاور_خود_را

حسین آنگه که داد از دست یار و یاور خود را #اصغریه #سدید_هریسی

آوای خون . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سدید هریسی . حسین آنگه که داد از دست یار و یاور خود را بر آن شد تا کند ایفا قرار آخر خود را . منای عشق اگر چه مملو از نعش شهیدان بود بقربانگاه آورد آخرین رزم آور خود را بیشتر

دسته بندی درختی