زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_ای_آیت_سبحان

حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه

حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمّد تقی جابری . حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه بو کوفی لرده یوخ ایمان اماندی کوفیه گلمه . بو قوم رذل و بد فطرت قوناقه ایلمور حرمت ایدولّر ظاهراًبیشتر

دسته بندی درختی