زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_ای_زینت_دوش_پیمبر

حسین ای زینت دوش پیمبر #تنور_خولی #حقیر_خویی

شام غریبان تنور خولی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . میرزا عبدالوهاب حقیر خوئی . حسین ای زینت دوش پیمبر حسین ای گوشوار عرش داور . گهی دوش نبی جای تو باشد گهی در خاک ماوای تو باشد گهی صد پاره اعضای تو باشد به دشتبیشتر

دسته بندی درختی