زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_سروردی_دنیایه_حسین_لبیک_آقام_لبیک

حسین سروردی دنیایه حسین لبیک آقام لبیک – #حسینیه #علیوی

حسین محبوب ایزددی حسین ممدوح احمددی حسین سالار سرمددی کرامت ده سرآمددی حسین دریای بی حددی کرمدور جزریلن مددی حسینون دشمنی دددی نه دد ابلیس دن بددی دئمه وهّابیلر سوئلور بو نه قبر و نه گنبددی بهشت عدنی دنیانین همان ششگوشهبیشتر

دسته بندی درختی