زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_سنون_غم_دیرینوه_ننون_قربان

حسین سنون غم دیرینوه ننون قربان #تنور_خولی #محیر_اردبیلی

تنور خولی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . . 🆔: @nohe_torki . محیر اردبیلی . حسین سنون غم دیرینوه ننون قربان اوغول داغی چکیلن سینوه ننون قربان . رئوف اولان دل ناشادیوه ننون قربان ئورگی غصه لی دامادیوه ننون قربان . شعار نهضتبیشتر

دسته بندی درختی