زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_شهاب_پور

به گلشن غنچه ای وا شد #رضویه #حسین_شهاب_پور

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_مولای_درویشان مشابه . کربلای حسین شهاب پور . به گلشن غنچه ای وا شد گل زیبا شکوفه شد زنور ماه سیمایش منور دشت و صحرا شد . رضا جانمبیشتر

ای رضا ای کوکب رخشان سلام اولسون سنه #رضویه #حسین_شهاب_پور

سلام بر ثامن الائمه علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . ای رضا ای کوکب رخشان سلام اولسون سنه ای رضا ای منبع احسان سلام اولسون سنه ای حبیب حضرت رحمان سلام اولسون سنه قبر پاکین جلوهبیشتر

بوش قالوب سنسیز علی محراب و منبر کوفه ده #حیدریه #حسین_شهاب_پور

در شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . حسین شهاب پور . بوش قالوب سنسیز علی محراب و منبر کوفه ده عالم معناده قان آغلور پیعمبر کوفه ده . . ایبیشتر

شیعیان مژده که میلاد رضا مفخر ماست #رضویه #حسین_شهاب_پور

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . شیعیان مژده که میلاد رضا مفخر ماست خاک زیر قدمش سرمه چشم تر ماست . بدرخشیده چو مهر از افق برج ولا هشتمین اختر تابندهبیشتر

ترک ایدوب یا رب جهانی میوه قلب پیمبر #صادقیه #حسین_شهاب_پور

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . ترک ایدوب یا رب جهانی میوه قلب پیمبر صادق آل محمد زاده زهرای اطهر . ایلدی مسموم او شاهی ظلم الیله اهل کینه مرتضی یاتمیشبیشتر

دسته بندی درختی