زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:حسین_گلوب_اربعینوه_ماهپاره_لر_قارداش

حسین گلوب اربعینوه ماهپاره لر قارداش #اربعین_معزی_اردبیلی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک ها : :: خداحافظ ای آنام باجی :: سن آغلوسان من دوزنمورم . مرحوم معزی اردبیلی . حسین گلوب اربعینوه ماهپاره لر قارداش ربابوون حالینه ملر شیر خواره لر قارداش . . بلالیبیشتر

دسته بندی درختی