زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:دینیمیز_احمدیدی_مکتبیمیز_حیدریدی

دینیمیزاحمدیدی، مکتبیمیز حیدریدی #صادقیه #عدلی_تبریزی

مدح ومیلاد حضرت امام صادق علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی ( عدلی تبریزی) . دینیمیزاحمدیدی، مکتبیمیز حیدریدی عاشقم جعفره من ، مذهبیمیز جعفریدی . مرشدیم جعفر صادق اودی دریای علوم همبیشتر

دسته بندی درختی