زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ذکر_مصیبت_اکبریه

#ذکر_مصیبت_اکبریه 01 #اکبریه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_اکبریه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شیخ جعفر شوشتری می گوید: سه جا وقتی امام حسین (علیه السّلام)، علی اکبر (علیه السّلام) رو فرستادند، داشت جان می داد: . ✔️ دفعه ی اول وقتی علی اذن میدانبیشتر

دسته بندی درختی