زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ذکر_مصیبت_مجلس_یزید

#ذکر_مصیبت_مجلس_یزید 01 #متن_روضه

متن مقتل مجلس یزید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سر نازنین امام حسین (ع) را با زنان و کودکان آن امام مبین ، به مجلس یزید بى دین بردند به هیئتى که همه ایشان را به یک ریسمان بسته بودند و چون با آن حالت وارد مجلسبیشتر

دسته بندی درختی