زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 7 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #الهادی_میلادیه #الهادی_شهادت #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . امام علی النقی (هادی) (ع) امام دهم شیعیان جهان است که در نیمه ذی حجه سال 212 ه. ق در شهر صریابیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 6 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 6️⃣ شهادت . امام هادی (ع) بیست سال دور از وطن، در سامره تحت نظر بود و سرانجام آن حضرت در اواخر حکومت معتمد عباسی، بر اثربیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 5 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 5️⃣ سفره شراب متوکّل . دشمنان به متوکل به دروغ گفتند: در منزل علی بن محمد (امام هادی) علیه السلام نامه ها و اسلحه از ناحیهبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 4 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 4️⃣ امام هادی (ع) در زندانی مخوف و وحشتناک . ابوسلیمان از ابن اورمه نقل می کند در عصر خلافت متوکل به سامره رفتم، متوکل حضرتبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 3 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 3️⃣ تبعید امام هادی به سامره . امام هادی در مدینه می زیست، و برنامه و روش زندگی او نشان می داد که نقطۀ مقابل حکومت متوکلبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 2 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 2️⃣ دشمنی متوکّل با آل علی (ع) . متوکّل مردی بسیار خبیث و بدطینت بود و نسبت به آل علی (ع) دشمنی و کینه عمیق داشت، رنجها وبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی 1 #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_دوازدهم #الهادی #سوگنامۀاشتهاردی . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 1️⃣ اشاره ای مختصر . حضرت علی بن محمد معروف به امام هادی (ع) در روز 15ذیحجه سال 212 ه.ق در مدینه متولد شد و در سوم رجب سالبیشتر

دسته بندی درختی