زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ذکر_مصیبت_معصوم_نهم

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 16 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . در روز 25 رجب در سال ۱۸۳ ه ق بنابر مشهور امام موسى بن جعفر (ع)، در حبس سندى بن شاهک به شهادت رسیدند[۱] به روایت مرحوم کلینى روز شهادت حضرت موسى بنبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 15 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حجه الاسلام والمسلمین #رفیعی . امام موسی بن جعفر (ع)، باب الحوائج، امامی که در کاظمین مدفون است. در آنجا نه تنها شیعه ها، بلکه اهل سنت نیز زندگی میبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 14 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حجة الاسلام و المسلمین فرحزاد . درِ خانه امام کاظم (ع) ، باب الحوائج برویم. مردم بغداد حتی آنهایی که شیعه نیستند این قدر اعتقاد دارند. فرهاد میرزا یکیبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 13 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 3️⃣1️⃣ وصیتی از امام کاظم (ع) . در روایتی نقل شده که امام کاظم (ع) وصیت کرد او را با همان زنجیرهائی که در زندان به وسیله آنهابیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 12 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 2️⃣1️⃣ مناجات امام کاظم (ع) از روایات استفاده می شود که امام موسی بن جعفر (ع) را در زندان در میان سیاه چالهای آن شکنجه می دادندبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 11 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 1️⃣1️⃣خاکسپاری امام کاظم (ع) در مقبره قریش . جنازه آن امام مظلوم و شهید را به محل نگهبانان و نوکران دولت عباسی آوردند، مردمبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 10 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 🔟 آمدن طبیب به بالین امام کاظم (ع) و حرکت جنازه . روایت شده، در ساعات آخر عمر امام کاظم (ع) پزشکی به بالین امام آوردند، پزشک بهبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 09 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 9️⃣ماجرای شهادت امام کاظم (ع) . سرانجام هارون به تنگ آمد، او می دید روز بروز بر عظمت امام کاظم (ع) افزوده می شود و شیعیانبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 08 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 8️⃣ تحت تأثیر قرار گرفتن کنیز . عامری می گوید: هارون، کنیز زیبا چهره و خوش قامتی را به زندان نزد امام کاظم (ع) فرستاد، تا دربیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 07 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 7️⃣ زندانهای مختلف . ✔️ اشاره در مورد امام کاظم (ع) آمده: لا یَزالُ یَنْتَقِلُ مِنْ سِجْنِ اِلی سِجْنٍ. : «آن حضرت همواره ازبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 06 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 6️⃣ دستگیری امام کاظم (ع) . در همین سال، هارون برای حج به حجاز رفت و وارد مدینه شد، و کنار قبر رسول خدا (ص) آمد و گفت: «ای رسولبیشتر

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم 05 #کاظمیه #متن_روضه

#ذکر_مصیبت_معصوم_نهم #کاظمیه (#سوگنامۀاشتهاردی) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بخش 5️⃣ سخن چینی علی بن اسماعیل . یحیی بن خالد (وزیر هارون) به یحیی بن ابی مریم گفت: مرا به یکی از افراد آل ابوطالب راهنمائی کن کهبیشتر

دسته بندی درختی