زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راثیا

تخت عزتده بو گون من شاه اقلیم وفایم – #حسینیه #هوشی_تبریزی #راثی_تبریزی

زبانحال حضرت امام حسین علیه السلام به جوان نصرانی در قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی ( هوشی تبریزی) تضمین شعر مرحوم راثی . تخت عزتده بو گون من شاه اقلیم وفایم برج حُسنه آفتابم ماهبیشتر

دسته بندی درختی