زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راجنون

گوردی اُسرا چون شهدایه کفن اولماز

کوچ از قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ابوالحسن راجی تبریزی . گوردی اُسرا چون شهدایه کفن اولماز عرض ایتدیله یارب بله درد و مِحن اولماز . یوز قتلگهه قویدولا با ناله و فریاد مین شوریله هر بلبل ایده اوزبیشتر

دسته بندی درختی