زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راجی

شیعه لر سیزه جمله فرضدور چون که طاعتِ حضرت رسول #حیدریه #راجی_تبریزی

در عزای حضرت علی (ع) ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki مرحوم میرزا ابوالحسن راجی تبریزی شیعه لر سیزه جمله فرضدور چون که طاعتِ حضرت رسول آه و زار ائدون آه و زار ائدر ایندی عترتِ حضرت رسول گر بصیرتون اولسا بر ملا کشفبیشتر

دسته بندی درختی