زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راحت_یات_ای_زمانه_ده_دینجلمین_ننه

راحت یات ای زمانه ده دینجلمیَن ننه #فاطمیه #فتح_اللهی

زبانحال حضرت زینب در شهادت مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جعفر فتح اللهی ( شاکر ) . راحت یات ای زمانه ده دینجلمیَن ننه همسایه لرعیادتینه گلمیَن ننه . گؤزیاشین اهلِ یثربه سیلدیرمیَن ننه دردین ئولونجه حیدرهبیشتر

دسته بندی درختی