زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راز_شگفتن_گل_از_اشگ_عذار_زینب_است

راز شکفتن گل از ، اشگ عذار زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . راز شکفتن گل از ، اشگ عذار زینب است سرمه چشم حوریان ، خاک مزار زینب است . محور قطب کائنات ، لنگر کشتی نجات جوشش چشمه حیات ، زچشمه سار زینببیشتر

دسته بندی درختی